Không khí mua sắm tại Vincom thái nguyên 2019.

  • 0 views
Published on January 1, 2019

Ngày nghỉ cuối trong đợt nghỉ 4 ngày, mình đưa gia đình nhỏ của mình đi vincom, mời các bạn xem cho vui.