Việt Nam 2-3 Iraq: Một cơ hội để nhìn lại | LEARN WITH OUR KIDS VLOG 5

  • 0 views
Published on January 15, 2019

Môt ai đó nghĩ rằng bình minh là hạnh phúc, chắc chắn người đó chẳng bao giờ chơi bóng dưới trời mưa các bạn nhỉ. Yeah! Yêu bóng đá, yêu đội tuyển Việt Nam của mình mọi người nhỉ.