Xin một vé về tuổi thơ học ngoại khóa cùng các con | LEARN WITH OUR KIDS VLOG 6

  • 0 views
Published on January 15, 2019

Đong đầy cuộc sống của bạn với những cuộc khám phá, không phải với những thứ vật chất xa hoa.

Có rất nhiều câu chuyện để bạn kể, không phải những thứ để bạn trình diễn.

Cảm ơn cô giáo cùng cả lớp các con đã tạo ra những giây phút tuyệt vời.