Câu Chuyện Bên Nương Chè

  • 0 views
Published on March 8, 2019

Ghi lại không khí làm việc rất hăng say của chị em vùng chè Tân Cương. Gom góp hương trời vị đất trong bàn tay chăm sóc và thu hái của người vùng quê chè huyền thoại.