Đền Mẫu Thoải Linh Từ – Đền Hồ Sen

  • 0 views
Published on February 16, 2019

Đền Mẫu Thoải Linh Từ – Đền Hồ Sen. Đền Hồ Sen, nằm trên địa bàn tổ 12 phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, cách đường Quang Trung, rẽ vào Bệnh viện A (cũ) khoảng 500m. Đây là một ngôi Đền có sắc phong trên 100 năm tuổi và tổ chức lễ hội vào ngày mùng 6 tháng giêng hằng năm. Tương truyền, Đền Hồ sen có từ rất lâu đời, Đền được nhân dân địa phương dựng lên thờ Thủ lĩnh Phủ Phú Lương, Cao Sơn Quí Linh (Dương Tự Minh) và thờ Mẫu Thoải. Trong nội dung sắc thứ 3 của Vua Khải Định có ghi rõ, danh của vị thần ở đền được phong 3 sắc báu, có 3 chức danh trong 3 thời kỳ: THỦY MINH TÔN THẦN – LINH PHÙ DỰC BẢO TRUNG HƯNG TÔN THẦN – TRỪNG TRẠM TÔN THẦN. Đền được truyền là nơi linh thiêng, được nhân dân trên địa bàn và các phật tử thập phương tìm đến để sinh hoạt văn hoá tâm linh.