Nhớ Đất Chè Thái Nguyên – Phiên Chợ Chè

  • 0 views
Published on March 8, 2019

Ai qua ở đây nói tới những người đã trót đam mê cái vị ” tiền chát hậu ngọt ” của trà thái nguyên. Một khi đã thưởng thức chè sạch ở thái nguyên, hay đến thăm vùng đất quê hương của xứ trà, lòng vấn vương chẳng muốn dời xa…..