Quê hương, một tình thương ấm áp

  • 0 views
Published on February 16, 2019

Quê hương, một tình thương ấm áp. Đặc tả một góc quê hương Thái Nguyên, trong video sẽ chỉ phản ánh những thanh âm của cuộc sống thực, không tô vẽ.