Sự Sáng Tạo Của Người Quê Chè | Tân Cương Những Con Người Tôi Đã Gặp

  • 0 views
Published on March 8, 2019

Người dân Việt Nam nói chung và Người dân Vùng Quê Chè nói riêng rất thông minh từ bao đời nay, chính họ đã tạo ra những sản phẩm tinh hoa của trời đất, từ những dụng cụ lao động rất đơn sơ. Em Hợp đã gặp chiếc ghế 1 trụ được người dân vùng Chè Tân Cương sáng tạo ra để ngồi, phù hợp với công việc hái chè đòi hỏi cần nhiều thời gian thu hoạch búp chè.